Dostawa komputerów przenośnych oraz peryferii komputerowych na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Rozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy oraz zakup systemu pamięci masowej wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i wykonania dokumentacji na potrzeby BFG – 2 części

Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym wraz z usługą szkolenia i wsparcia

Dostawa energii elektrycznej dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonii komórkowej

Świadczenie usługi dostępu do serwisu informacyjnego Refinitiv dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Usługa zapewnienia ochrony osób i mienia na terenie obiektu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w Warszawie w okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 marca 2022 r.

Świadczenie usług medycznych dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Modernizacja systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji pożaru w zakresie sterowania systemem kontroli dostępu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów

Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących zgłoszonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2019-2022

Dostawa papierowych bonów towarowych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zakup usług utrzymania czystości w budynku i na terenie zewnętrznym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2019-2022

Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych w ruchu krajowym i zagranicznym na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dostawa i wdrożenie systemu zapór sieciowych wewnętrznych (tzw. firewall) wraz z usługą szkolenia

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pionów i poziomów instalacji grzewczych oraz chłodu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przystosowania pomieszczeń na potrzeby serwerowni i pokojów biurowych oraz związanych z dostosowaniem dróg ewakuacji do wymogów przepisów przeciwpożarowych w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Starsze zamówienia udzielone przez Fundusz znajdują się w Archiwum Internetu.