Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pionów i poziomów instalacji grzewczych oraz chłodu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Wykonanie robót budowlanych w zakresie przystosowania pomieszczeń na potrzeby serwerowni i pokojów biurowych oraz związanych z dostosowaniem dróg ewakuacji do wymogów przepisów przeciwpożarowych w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Starsze zamówienia udzielone przez Fundusz znajdują się w Archiwum Internetu.