Na stronie internetowej Funduszu w zakładce „Przymusowa restrukturyzacja” – „Zobowiązania kwalifikowalne – zezwolenie na obniżenie” opublikowano komunikat dotyczący wymogu uzyskania uprzedniego zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wezwanie do sprzedaży, wykup, spłatę lub odkup instrumentów zobowiązań kwalifikowalnych przed ich umownym terminem zapadalności.
Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem!

Zezwolenie na obniżenie instrumentów zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu art. 78a CRRCzytaj dalej….

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Getin Noble Bank S.A. („Getin Noble Bank”, „GNB”, „Bank”) z dniem 27 grudnia 2021 r. kuratora, w celu wsparcia organów Banku w procesie doprowadzenia przez te organy do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku i zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy. Kuratorem

BFG ustanowiony kuratorem w Getin Noble Bank S.A.Czytaj dalej….

STARSZE>>