Na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (The European Banking Authority, EBA) opublikowany został dokument konsultacyjny dotyczący projektu wytycznych EBA w sprawie testowania możliwości przeprowadzenia skutecznej przymusowej restrukturyzacji (Guidelines on resolvability testing).

Celem wytycznych jest ustalenie ram zapewniających możliwość weryfikacji zgodności przyjętych przez instytucje rozwiązań mających na celu zwiększenie wykonalności przymusowej restrukturyzacji z wytycznymi EBA w sprawie

Konsultacje publiczne projektu wytycznych EBA ws. testowania możliwości przeprowadzenia skutecznej przymusowej restrukturyzacji (Guidelines on resolvability testing)Czytaj dalej….

STARSZE>>