logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Aktualności

Komunikat nr 47 Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 2 stycznia 2017 r. - informacje dla klientów BS w Nadarzynie

02.01.2017

Informacja dodatkowa dotycząca bankowych rachunków IKE oraz IKZE Informacja dodatkowa dotycząca wypłaty środków gwarantowanych ponad limit 100 000 euro Wypłaty środków gwarantowanych dla deponentów Banku...

czytaj dalej

Zarząd Funduszu zwolnił z wymogów określonych w art. 222 ustawy o BFG czynność polegającą na prowadzeniu rachunków

12.12.2016

Zarząd Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zwolnił podmioty krajowe z obowiązku zawarcia w umowie rachunku bankowego, rachunku członka kasy i rachunku pieniężnego w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi...

czytaj dalej