W związku z rozpoczętymi przez Ministerstwo Finansów pracami nad zmianą Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie informacji niezbędnych do opracowania, aktualizacji i oceny wykonalności planów przymusowej restrukturyzacji i grupowych planów przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 1080), wynikającą z uchylenia Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/1066 przez Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)

Zmiany plików wzorcowych (schematy XSD) do celów przekazywania danych na potrzeby planowania przymusowej restrukturyzacjiCzytaj dalej….

W związku z wejściem w życie z dniem 7 marca 2019 r. ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. poz. 326), zmianie ulegają właściwe dla banków i oddziałów banków zagranicznych: dokument elektroniczny oraz wartości danych słownikowych, o których mowa w 

Zmiany w zakresie systemów wyliczania utrzymywanych w bankachCzytaj dalej….

STARSZE>>