Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej.

Jury Konkursu w składzie: prof. Eugeniusz Gatnar (przewodniczący), prof. Alojzy Nowak, dr Olga Szczepańska, prof. Leszek Dziawgo po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami

Rozstrzygnięcie Konkursu BFGCzytaj dalej….

STARSZE>>