W dniu 26 lipca 2022 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, wydał i ogłosił postanowienie o ogłoszeniu upadłości Idea Bank S.A., zgodnie z wnioskiem BFG. Oznacza to, że nie zachodzi już podstawa do zawieszenia postępowania w sprawach z udziałem Idea Bank S.A. jako podmiotem w restrukturyzacji, o której mowa w 

Informacja dotycząca upadłości Idea Bank S.A.Czytaj dalej….

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Wielkopolskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (obecnie w upadłości)

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Twojej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (obecnie w upadłości)

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Nike” (obecnie w upadłości)

Komunikat Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla byłych klientów Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Wybrzeże” (obecnie w upadłości)

Komunikaty dla byłych klientów Wielkopolskiej SKOK, Twojej SKOK, SKOK „Nike” i SKOK „Wybrzeże”Czytaj dalej….

STARSZE>>