W dniu 21 maja 2024 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powołała na nową, pięcioletnią kadencję Zarząd BFG w składzie:

Maciej Szczęsny (dotychczasowy Przewodniczący Rady BFG) – Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Tomasz Obal (dotychczasowy Członek Zarządu BFG) – Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Krzysztof Budzich (dotychczasowy Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego w MF

Zmiany w Radzie i Zarządzie Bankowego Funduszu GwarancyjnegoCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przypomina o konieczności ujawnienia informacji w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych przez podmioty podlegające przymusowej restrukturyzacji[1] zgodnie z art. 99a ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Dedykowane formularze, które banki objęte obowiązkiem ujawnień powinny wypełnić a następnie opublikować zostały zawarte

Ujawnianie informacji w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnychCzytaj dalej….

STARSZE>>