Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania sprzęt komputerowy i wyposażenie wyszczególnione w załączonym komunikacie.

Sprzęt komputerowy i wyposażenie może być przekazane nieodpłatnie lub w formie darowizny na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których mowa w art

Komunikat w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania wyposażenia Bankowego Funduszu GwarancyjnegoCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że w 2023 r., określona w Modelu Identyfikacji Funkcji Krytycznych wartość referencyjna, służąca do identyfikacji funkcji krytycznej dla krajowych banków komercyjnych i spółdzielczych polegającej na przyjmowaniu depozytów jednostek samorządu terytorialnego (jst), nie ulega zmianie i pozostaje na dotychczasowym poziomie 80 mln zł

Wartość referencyjna dot. depozytów jst w 2023 r. bez zmianCzytaj dalej….

STARSZE>>