Na stronie internetowej Funduszu w zakładce Przymusowa restrukturyzacja – Metodyka MREL opublikowano przyjęte przez Fundusz zasady wyliczania i utrzymywania wymogu MREL (Metodyka MREL).

Zachęcamy do zapoznania się!

Metodyka MREL

 

Metodyka MRELCzytaj dalej….

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
zaprasza do udziału w

KONKURSIE

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2021 roku, napisanych w języku polskim.

Konkurs BFGCzytaj dalej….

STARSZE>>