Na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zakładka: Dla instytucji finansowych / System wyliczania / System wyliczania (zmiany od 24.08.2024 r.) / System wyliczania w kasach (zmiany od 24.08.2024 r.) opublikowane zostały Objaśnienia do Zagregowanego Profilu Klienta kasy, odnoszące się do stanu prawnego obowiązującego od 24.08.2024 r., tj. od dnia wejścia w życie przepisów rozporządzenia Ministra

Objaśnienia do Zagregowanego Profilu Klienta kasCzytaj dalej….

Na stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zakładka: Dla instytucji finansowych / System wyliczania / System wyliczania (zmiany od 24.08.2024 r.) / System wyliczania w bankach (zmiany od 24.08.2024 r.) opublikowane zostały Objaśnienia do Zagregowanego Profilu Klienta banku lub oddziału banku zagranicznego, odnoszące się do stanu prawnego obowiązującego od 24.08.2024 r., tj. od dnia wejścia w 

Objaśnienia do Zagregowanego Profilu Klienta banku lub oddziału banku zagranicznegoCzytaj dalej….

STARSZE>>