Europejski Urząd Nadzoru Bankowego na swojej stronie internetowej opublikował polskojęzyczną wersję wytycznych w sprawie możliwości przeniesienia w kontekście oceny możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji do celów strategii przeniesienia (ang. Guidelines on transferability).

Zobowiązane do ich stosowania są organy przymusowej restrukturyzacji oraz instytucje, dla których instrumentem przymusowej restrukturyzacji określonym w planie przymusowej restrukturyzacji jest instrument

Polska wersja językowa wytycznych EUNB „Guidelines on transferability”Czytaj dalej….

W styczniu 2023 r. UKNF rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI – INWESTUJ ŚWIADOMIE!”.

Jej zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o funkcjonowaniu rynku finansowego oraz zwiększenie świadomości ryzyka wiążącego się z inwestowaniem.

Na potrzeby kampanii powstała strona internetowa: https://inwestujswiadomie.com.pl

Kampania informacyjna UKNF dotycząca rynku finansowego i ryzyka związanego z inwestowaniemCzytaj dalej….

STARSZE>>