Dlaczego warto pracować w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym?

Ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji stawia przed naszą instytucją wiele interesujących zagadnień do rozwiązania. Są to zagadnienia prawne, ekonomiczne, informatyczne i logistyczne i dotyczą w szczególności procesów upadłościowych i przejęć. Jest to znakomita okazja do nabycia unikalnych umiejętności.

Zatrudnionym oferujemy umowę o pracę, pracowniczy program emerytalny i szereg innych benefitów.

Jak rekrutujemy?

Jesteśmy instytucją publiczną, której misją jest troska o dobro wspólne. W procesie rekrutacji poszukujemy w szczególności osób, dla których praca na rzecz interesu publicznego stanowi dodatkową motywację.

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych dla aplikujących o pracę

 

  • Employment Opportunities: