Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania środków przeznaczonych na finansowanie zamówienia, usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych i ich ewentualnych zwrotów.

Termin składania ofert do dnia 28 stycznia 2020 r. do godziny 10:00.