Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym (w wariancie bez przeprowadzenia negocjacji), zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznych kart przedpłaconych.

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-948f1774-6d9e-11ee-a60c-9ec5599dddc1