Rolę kuratora określają przepisy prawa bankowego. BFG na bieżąco realizuje zadania związane z przepływem informacji między Idea Bank a KNF oraz monitorowaniem sytuacji ekonomicznej banku. Kurator ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniach organów banku oraz prawo do uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania swoich funkcji, ale nie zarządza bankiem ani nie doradza jego zarządowi.

Stanowisko BFG w odniesieniu do raportów bieżących Idea Banku S.A. z 3 września 2020 r.Czytaj dalej….

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
zaprasza do udziału w

KONKURSIE

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2020 roku, napisanych w języku polskim.

KONKURS BFGCzytaj dalej….

Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu BFG został członkiem Grupy Roboczej ds. Planowania Strategicznego (Strategic Planning Working Group, SPWG) Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers, IADI). Grupa ta będzie odpowiedzialna za wypracowanie rozwiązań, które umożliwią przeprowadzenie reformy w ramach stowarzyszenia.

Prezes Zarządu BFG członkiem Grupy Roboczej ds. Planowania Strategicznego IADICzytaj dalej….

Ukazał się 2 (79) 2020 numer pisma “Bezpieczny Bank”, wydany w języku angielskim, który  zawiera kilka aktualnych opracowań związanych z pandemią COVID-1, dotyczących bezpośrednio kwestii polityki pieniężnej w obliczu zakłóceń spowodowanych pandemią,  a także wpływu pandemii na funkcjonowanie gospodarki lub banków w Polsce i we Włoszech.
Ponadto w numerze przedstawiamy artykuły dotyczące polskiego

Nowy numer pisma “Bezpieczny Bank”Czytaj dalej….

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej obronionych w roku 2019.

Jury Konkursu w składzie: prof. Eugeniusz Gatnar (przewodniczący), prof. Leszek Dziawgo, dr Olga Szczepańska, dr Robert Jagiełło

Rozstrzygnięcie Konkursu BFGCzytaj dalej….

Mając na względzie ostatnie wydarzenia związane z pandemią COVID-19, oraz ich wpływ na sektor bankowy, rynki finansowe oraz gospodarkę, Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”), wraz z innymi instytucjami tworzącymi sieć bezpieczeństwa finansowego, podejmuje działania mające na celu niwelowanie negatywnych skutków zaistniałej sytuacji dla sektora bankowego.

Zgodnie z przepisami prawa wysokość minimalnych wymogów w zakresie

Komunikat BFG ws MRELCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem w Polsce w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia (w siedzibie Funduszu przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 w Warszawie) obsługa interesantów związana z gwarantowaniem depozytów, w tym przyjmowanie wniosków o wypłatę środków gwarantowanych.

Wnioski o 

Zawieszenie osobistej obsługi interesantów w siedzibie BFGCzytaj dalej….

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz swoich pracowników wdraża tryb pracy zdalnej i jednocześnie zwraca się z prośbą o ograniczenie osobistego i listownego doręczania korespondencji do BFG.
Rekomendowanym sposobem doręczania korespondencji do BFG jest przesłanie korespondencji drogą e-mailową

Kontakt z Bankowym Funduszem GwarancyjnymCzytaj dalej….