Na stronie internetowej Funduszu w zakładce „Przymusowa restrukturyzacja” – „Zobowiązania kwalifikowalne – zezwolenie na obniżenie” opublikowano komunikat dotyczący wymogu uzyskania uprzedniego zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wezwanie do sprzedaży, wykup, spłatę lub odkup instrumentów zobowiązań kwalifikowalnych przed ich umownym terminem zapadalności.
Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem!

Zezwolenie na obniżenie instrumentów zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu art. 78a CRRCzytaj dalej….

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Getin Noble Bank S.A. („Getin Noble Bank”, „GNB”, „Bank”) z dniem 27 grudnia 2021 r. kuratora, w celu wsparcia organów Banku w procesie doprowadzenia przez te organy do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku i zapewnienia efektywności wdrażanego

BFG ustanowiony kuratorem w Getin Noble Bank S.A.Czytaj dalej….

Wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. nie pogorszyło sytuacji właścicieli i wierzycieli banku oraz pozwoliło ochronić 0,8 mld zł wierzycieli, w tym deponentów, których depozyty przekraczały poziom gwarancji BFG lub nie były objęte gwarancjami Funduszu oraz ponad 1,5 mld zł środków znajdujących się na funduszu gwarancyjnym BFG – wynika z analiz

Przymusowa restrukturyzacja Idea Bank S.A. nie pogorszyła sytuacji właścicieli oraz wierzycieli – raport PwCCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny w dniu 27 października 2021 r. podpisał umowę sprzedaży 100 proc. akcji Banku Nowego BFG S.A. Pakiet większościowy (72 proc.) objął Wielkopolski Bank Spółdzielczy, działający pod nazwą neoBANK, a pozostałe akcje nabyły inne podmioty.

W związku z transakcją klienci Banku Nowego BFG S.A. nie muszą podejmować żadnych działań, a o 

BFG sprzedał Bank Nowy BFG S.A., pakiet kontrolny objął neoBANKCzytaj dalej….

Z końcem 2021 r. z obrotu na światowym rynku finansowym znika wskaźnik referencyjny LIBOR CHF. W Unii Europejskiej zastąpi go wskaźnik referencyjny SARON. Komisja Europejska wyznaczyła zamiennik, aby zapewnić możliwości wykonywania umów kredytowych stosujących ten wskaźnik.

Od 1 stycznia 2022 r. we wszystkich umowach kredytowych, w których stosowane są wskaźniki z grupy LIBOR

Komisja Europejska wyznaczyła zamiennik dla LIBOR CHFCzytaj dalej….

20 października 2021 r. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Opracowanie krajowej strategii edukacji finansowej”. Projekt realizowany jest przy wsparciu unijnych środków z Instrumentu Wsparcia Technicznego Komisji Europejskiej i we współpracy z OECD. W jego realizację zaangażowanych jest 9 polskich instytucji. W skład krajowej grupy roboczej beneficjenta projektu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa

Inauguracja projektu „Opracowanie krajowej strategii edukacji finansowej”Czytaj dalej….

Na stronie internetowej Funduszu w zakładce Przymusowa restrukturyzacja – Metodyka MREL opublikowano przyjęte przez Fundusz zasady wyliczania i utrzymywania wymogu MREL (Metodyka MREL).

Zachęcamy do zapoznania się!

Metodyka MREL

 

Metodyka MRELCzytaj dalej….