W dniu 17 lutego 2021 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały w sprawie:

określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2021 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny kas na 2021 r., terminu ich wniesienia oraz 

Wysokość łącznych kwot składek na 2021 r.Czytaj dalej….

W dniach 4 i 10 lutego 2021 r. odbyły się, zorganizowane ze współudziałem ZBP, wideokonferencje Funduszu, odpowiednio z bankami komercyjnymi i bankami spółdzielczymi, których celem było zapoznanie sektora bankowego z projektowanymi zasadami określania wymogu MREL na podstawie tzw. Pakietu Bankowego (BRRD2/CRD V/CRR2).

Podczas spotkań zostały przedstawione prezentacje obrazujące preferowane przez Fundusz podejście, którego 

Projektowane zasady określania wymogu MREL w 2021 r.Czytaj dalej….

Poniżej główne tezy odpowiedzi Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotra Tomaszewskiego na pismo Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 26 stycznia 2021 r., dotyczące sytuacji obligatariuszy GetBack S.A. w związku z przymusową restrukturyzacją Idea Banku S.A.

Stanowisko przypisujące Funduszowi odpowiedzialność za sytuację majątkową obligatariuszy GetBack S.A. jest nietrafne. Przymusowa restrukturyzacja Idea Banku

Odpowiedź BFG na pismo RPO dot. obligatariuszy GetBack w kontekście przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A.Czytaj dalej….

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 4 grudnia 2020 r. oddalił skargę Rady Nadzorczej PBS w Sanoku na decyzję administracyjną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 15 stycznia 2020 r. w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (PBS).

Oddalenie skargi oznacza, że decyzja Funduszu została wydana zgodnie z prawem.

Przymusowa

WSA oddalił skargę na wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec PBSCzytaj dalej….

KOMUNIKAT BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO

DLA OBLIGATARIUSZY GETBACK S.A., KTÓRZY NABYLI OBLIGACJE ZA POŚREDNICTWEM IDEA BANKU S.A.

W związku z wszczęciem przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Banku S.A. (dalej „Idea Bank”) i wyłączeniem zobowiązań względem obligatariuszy GetBack S.A. z zakresu zobowiązań przejętych przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. (dalej „Bank przejmujący”), Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej „Fundusz”) wyjaśnia, co następuje:

Komunikat BFG dla obligatariuszy Getback S.A., którzy nabyli obligacje za pośrednictwem Idea Banku S.A.Czytaj dalej….

Z końcem ubiegłego roku Bankowy Fundusz Gwarancyjny poddał przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A., który został przejęty przez Bank Pekao S.A.. Sytuacja kapitałowa Idea Banku była bardzo zła: według oszacowania przygotowanego  przez niezależną, renomowaną firmę PwC Advisory sp. z o.o. sp.k., bank miał kapitały ujemne na poziomie minus 482,8 mln zł. To oznacza

Oświadczenie Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotra Tomaszewskiego w związku z przymusową restrukturyzacją Idea Bank S.A.Czytaj dalej….

W związku z rozpoczętą 31 grudnia 2020 r. przymusową restrukturyzacją Idea Bank S.A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny uprzejmie informuje, że kontakt z Idea Bank S.A. w restrukturyzacji jest możliwy poprzez pocztę elektroniczną: administrator@restrukturyzacja.ideabank.pl
Adres korespondencyjny banku to Rondo Daszyńskiego 2c, 00-843 Warszawa.
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://ideabank.pl/restrukturyzacja

Informacja dotycząca kontaktu z Idea Bank S.A. w restrukturyzacjiCzytaj dalej….

W związku z czwartkowymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. i przeniesieniem rachunków klientów do Pekao S.A., prosimy o zachowanie standardów bezpieczeństwa i uwagi w trakcie logowania do bankowości internetowej oraz wykonywania zleceń finansowych.

Poniżej opisujemy przykładowe sposoby wykradania danych i środków z kont Klientów, jakie stały się popularne w ostatnim czasie.

Uwaga! Ostrzegamy przed możliwymi cyberatakami skierowanymi na klientów Idea Bank S.A.Czytaj dalej….