Informujemy, że ukazał się nowy numer pisma „Bezpieczny Bank” (1/86/2022). Jest to numer poświęcony przede wszystkim sytuacji na Ukrainie, będącej w stanie wojny. W dziale „Problemy i poglądy” głos zabrali naukowcy z Ukrainy, charakteryzując wybrane obszary lub aspekty szeroko pojętych finansów broniącego się przed brutalną agresją państwa i jego obywateli. Niezwykle aktualne

Bezpieczny Bank nr 1 (86) 2022 poświęcony wojnie w UkrainieCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”) informuje, że w 2022 r., w związku z odnotowanym w 2021 r. wzrostem depozytów JST i zauważalną tendencją wzrostową, określona w Modelu Identyfikacji Funkcji Krytycznych wartość referencyjna, służąca do identyfikacji funkcji krytycznej dla krajowych banków komercyjnych i spółdzielczych polegającej na przyjmowaniu depozytów jednostek samorządu terytorialnego, ulega zmianie i zostaje podwyższona do poziomu 80 mln zł.

Model Identyfikacji Funkcji

Model Identyfikacji Funkcji KrytycznychCzytaj dalej….

W dniu 22 lutego 2022 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały w sprawie:

określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2022 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny kas na 2022 r., terminu ich wniesienia oraz 

Wysokość łącznych kwot składek na 2022 r.Czytaj dalej….

Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG) rozszerzyła skład Zarządu Funduszu i powołała Dagmarę Wieczorek-Bartczak na członka Zarządu z dniem 1 lutego 2022 r. Jednym z jej głównych zadań będzie przygotowanie BFG do pełnienia roli organu przymusowej restrukturyzacji dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.

Pod koniec 2021 r. Komitet Stabilności Finansowej (KSF) powierzył BFG

Dagmara Wieczorek-Bartczak dołącza do Zarządu BFG by budować nowe kompetencje FunduszuCzytaj dalej….

Na stronie internetowej Funduszu w zakładce „Przymusowa restrukturyzacja” – „Zobowiązania kwalifikowalne – zezwolenie na obniżenie” opublikowano komunikat dotyczący wymogu uzyskania uprzedniego zezwolenia Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na wezwanie do sprzedaży, wykup, spłatę lub odkup instrumentów zobowiązań kwalifikowalnych przed ich umownym terminem zapadalności.
Zachęcamy do zapoznania się z Komunikatem!

Zezwolenie na obniżenie instrumentów zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu art. 78a CRRCzytaj dalej….

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w Getin Noble Bank S.A. („Getin Noble Bank”, „GNB”, „Bank”) z dniem 27 grudnia 2021 r. kuratora, w celu wsparcia organów Banku w procesie doprowadzenia przez te organy do poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej Banku i zapewnienia efektywności wdrażanego

BFG ustanowiony kuratorem w Getin Noble Bank S.A.Czytaj dalej….

Wszczęcie przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. nie pogorszyło sytuacji właścicieli i wierzycieli banku oraz pozwoliło ochronić 0,8 mld zł wierzycieli, w tym deponentów, których depozyty przekraczały poziom gwarancji BFG lub nie były objęte gwarancjami Funduszu oraz ponad 1,5 mld zł środków znajdujących się na funduszu gwarancyjnym BFG – wynika z analiz

Przymusowa restrukturyzacja Idea Bank S.A. nie pogorszyła sytuacji właścicieli oraz wierzycieli – raport PwCCzytaj dalej….