Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że posiada do nieodpłatnego przekazania sprzęt komputerowy i wyposażenie wyszczególnione w załączonym komunikacie.

Sprzęt komputerowy i wyposażenie może być przekazane nieodpłatnie lub w formie darowizny na rzecz jednostek sektora finansów publicznych lub państwowych osób prawnych, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych, darowizny na rzecz jednostek organizacyjnych, o których 

Komunikat w sprawie możliwości nieodpłatnego przekazania wyposażenia Bankowego Funduszu GwarancyjnegoCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że w 2023 r., określona w Modelu Identyfikacji Funkcji Krytycznych wartość referencyjna, służąca do identyfikacji funkcji krytycznej dla krajowych banków komercyjnych i spółdzielczych polegającej na przyjmowaniu depozytów jednostek samorządu terytorialnego (jst), nie ulega zmianie i pozostaje na dotychczasowym poziomie 80 mln zł

Wartość referencyjna dot. depozytów jst w 2023 r. bez zmianCzytaj dalej….

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego na swojej stronie internetowej opublikował polskojęzyczną wersję wytycznych w sprawie możliwości przeniesienia w kontekście oceny możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji do celów strategii przeniesienia (ang. Guidelines on transferability).

Zobowiązane do ich stosowania są organy przymusowej restrukturyzacji oraz instytucje, dla których instrumentem przymusowej restrukturyzacji określonym w planie przymusowej

Polska wersja językowa wytycznych EUNB „Guidelines on transferability”Czytaj dalej….

W styczniu 2023 r. UKNF rozpoczął ogólnopolską kampanię informacyjną pod hasłem „NIE WSZYSTKO ZŁOTO, CO SIĘ ŚWIECI – INWESTUJ ŚWIADOMIE!”.

Jej zadaniem jest podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa o funkcjonowaniu rynku finansowego oraz zwiększenie świadomości ryzyka wiążącego się z inwestowaniem.

Na potrzeby kampanii powstała strona internetowa: https://inwestujswiadomie.com.pl

Kampania informacyjna UKNF dotycząca rynku finansowego i ryzyka związanego z inwestowaniemCzytaj dalej….

W związku ze zorganizowanym w dn. 12 stycznia 2023 r. przez KP Koalicja Obywatelska wysłuchaniem w Sejmie RP dot. przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank S.A., Bankowy Fundusz Gwarancyjny i Komisja Nadzoru Finansowego wskazują, że tytuł i tezy formułowane podczas tego wysłuchania, tj. „Pokrzywdzeni przez instytucje państwowe (BFG i KNF) przy restrukturyzacji Getin

Oświadczenie BFG i KNF w związku z wysłuchaniem w Sejmie RP dot. Getin Noble Bank S.A.Czytaj dalej….

Na stronie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (The European Banking Authority, EBA) opublikowany został dokument konsultacyjny dotyczący projektu wytycznych EBA w sprawie testowania możliwości przeprowadzenia skutecznej przymusowej restrukturyzacji (Guidelines on resolvability testing).

Celem wytycznych jest ustalenie ram zapewniających możliwość weryfikacji zgodności przyjętych przez instytucje rozwiązań mających na celu zwiększenie wykonalności przymusowej restrukturyzacji z wytycznymi

Konsultacje publiczne projektu wytycznych EBA ws. testowania możliwości przeprowadzenia skutecznej przymusowej restrukturyzacji (Guidelines on resolvability testing)Czytaj dalej….

Najwyższy Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne, w tym skargę Rady Nadzorczej PBS w Sanoku, od wyroku WSA w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec PBS w Sanoku

Oddalenie skarg prawomocnie kończy zainicjowane przez skarżących postępowanie sądowoadministracyjne, a w konsekwencji oznacza, że decyzja administracyjna  Funduszu w przedmiocie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji PBS w Sanoku została wydana

NSA oddalił skargi kasacyjne od wyroku WSA w sprawie wszczęcia przymusowej restrukturyzacji wobec PBS w SanokuCzytaj dalej….