Z końcem 2021 r. z obrotu na światowym rynku finansowym znika wskaźnik referencyjny LIBOR CHF. W Unii Europejskiej zastąpi go wskaźnik referencyjny SARON. Komisja Europejska wyznaczyła zamiennik, aby zapewnić możliwości wykonywania umów kredytowych stosujących ten wskaźnik.

Od 1 stycznia 2022 r. we wszystkich umowach kredytowych, w których stosowane są wskaźniki z grupy LIBOR

Komisja Europejska wyznaczyła zamiennik dla LIBOR CHFCzytaj dalej….

20 października 2021 r. odbyło się spotkanie inaugurujące projekt „Opracowanie krajowej strategii edukacji finansowej”. Projekt realizowany jest przy wsparciu unijnych środków z Instrumentu Wsparcia Technicznego Komisji Europejskiej i we współpracy z OECD. W jego realizację zaangażowanych jest 9 polskich instytucji. W skład krajowej grupy roboczej beneficjenta projektu wchodzą przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa

Inauguracja projektu „Opracowanie krajowej strategii edukacji finansowej”Czytaj dalej….

Na stronie internetowej Funduszu w zakładce Przymusowa restrukturyzacja – Metodyka MREL opublikowano przyjęte przez Fundusz zasady wyliczania i utrzymywania wymogu MREL (Metodyka MREL).

Zachęcamy do zapoznania się!

Metodyka MREL

 

Metodyka MRELCzytaj dalej….

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
zaprasza do udziału w

KONKURSIE

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2021 roku, napisanych w języku polskim.

Konkurs BFGCzytaj dalej….

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 25 sierpnia 2021 r. oddalił skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. Wśród oddalonych skarg jest m.in. skarga Rady Nadzorczej Idea Bank S.A. Oddalenie oznacza zbadanie strony merytorycznej decyzji i uznanie, że decyzja Funduszu nie została wydana z 

WSA oddalił skargi na decyzję o przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A.Czytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że w terminie od 02.08.2021 do 13.08.2021 będzie uruchomiona wersja testowa nowego Portalu BFG, pod adresem: https://portal.bfg.pl/.

Docelowo zastąpi on obecnie eksploatowany portal BFG STP i będzie funkcjonował pod nazwą: Portal BFG.

Prosimy podmioty, zainteresowane udziałem w testach portalu o przekazywanie informacji o zamiarze uczestniczenia, mailowo na adres: portal_test@bfg.pl. Informacja powinna

Testy nowego Portalu BFGCzytaj dalej….

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronionych w roku 2020.

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w składzie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (przewodnicząca),  prof. Leszek Dziawgo, dr Robert Jagiełło, dr Olga Szczepańska, po wnikliwym zapoznaniu się ze zgłoszonymi pracami postanowiło przyznać następujące nagrody:

Rozstrzygnięcie Konkursu BFGCzytaj dalej….

W dniu 17 lutego 2021 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęła uchwały w sprawie:

określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny banków na 2021 r., terminu ich wniesienia oraz udziału składek wnoszonych w formie zobowiązania do zapłaty,
określenia łącznej kwoty składek na fundusz gwarancyjny kas na 2021 r., terminu ich wniesienia oraz 

Wysokość łącznych kwot składek na 2021 r.Czytaj dalej….