Zapraszamy do lektury najnowszego  numeru pisma „Bezpieczny Bank”, 1 (94) 2024, w którym podejmujemy kilka aktualnych wyzwań stojących przed podmiotami rynku finansowego. W numerze znajdziemy analizę kryzysu banków amerykańskich, zredagowaną przez Redakcję „Bezpiecznego Banku” na podstawie publikacji International Monetary Fund w serii Global Financial Stability Notes.

W warunkach postępu technologicznego oraz coraz groźniejszych ataków hakerskich

Nowy numer pisma „Bezpieczny Bank”Czytaj dalej….

Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego obronione w roku 2023. 

Jury Konkursu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie w składzie: prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (przewodnicząca),  prof. Janina Harasim, prof. Ewa Miklaszewska, prof. Leszek Dziawgo, dr Robert Jagiełło, po wnikliwym zapoznaniu

Rozstrzygnięcie Konkursu BFGCzytaj dalej….

W dniu 21 maja 2024 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego powołała na nową, pięcioletnią kadencję Zarząd BFG w składzie:

Maciej Szczęsny (dotychczasowy Przewodniczący Rady BFG) – Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Tomasz Obal (dotychczasowy Członek Zarządu BFG) – Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Krzysztof Budzich (dotychczasowy Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku

Zmiany w Radzie i Zarządzie Bankowego Funduszu GwarancyjnegoCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny przypomina o konieczności ujawnienia informacji w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych przez podmioty podlegające przymusowej restrukturyzacji[1] zgodnie z art. 99a ust. 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

Dedykowane formularze, które banki objęte obowiązkiem ujawnień powinny wypełnić a następnie

Ujawnianie informacji w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnychCzytaj dalej….

Spółka zależna od Cerberus Capital Management, L.P. („Cerberus”) podpisała przedwstępną umowę nabycia 100% akcji VeloBank S.A. („Bank” lub „VeloBank”). Cerberus zaoferował łączną kwotę inwestycji w wysokości 1075 mln zł, na które składa się 375 mln zł ceny nabycia akcji i 700 mln zł dokapitalizowania w celu spełnienia regulacyjnych wymogów kapitałowych banku (z 

Informacja o przedwstępnej umowie sprzedaży akcji VeloBank S.A.Czytaj dalej….

Komitet Organizacyjny Konferencji BFG “Crisis management in the financial system – stairway to heaven or highway to hell?” informuje, że Bankowy Fundusz Gwarancyjny podjął decyzję o przesunięciu terminu konferencji. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

Z uwagi na niezależne okoliczności, w ocenie Funduszu w pierwotnym terminie nie istniała możliwość zapewnienia organizacji konferencji

Konferencja BFG “Crisis management in the financial system – stairway to heaven or highway to hell?” – AKTUALIZACJACzytaj dalej….

W ramach tegorocznej edycji Global Money Week, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego, bierze udział organizacji dwóch webinariów internetowych:

✔️„Jak chronione są środki klientów instytucji finansowych”
✔️„Spirala zadłużenia – jak w nią nie wpaść?”

Tematy przygotowanych przez BFG webinariów wpisują się w hasło przewodnie obecnej edycji GMW: „Zabezpiecz swoje pieniądze i 

BFG bierze udział w Global Money Week 2024Czytaj dalej….

Zachęcamy do zapoznania się z rozpoczynającą się 15 marca 2024 r. kampanią społeczną Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów „Inwestujesz? Daj sobie czas. Sprawdzaj, czytaj, pytaj!”, ostrzegającą przed fałszywymi inwestycjami, które uwiarygadniane są wizerunkami znanych osób bez ich wiedzy.

Ze szczegółami kampanii można się zapoznać w komunikacie prasowym UOKiK oraz na stronie internetowej Urzędu.

Przy

BFG zachęca do zapoznania się z kampanią UOKiK ostrzegającą przed fałszywymi inwestycjamiCzytaj dalej….