W dniach 4-5 września 2023 r. delegacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod przewodnictwem Prezesa BFG uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami instytucji gwarantujących depozyty zrzeszonych w IADI i EFDI. Dyskusje dotyczyły m.in. ram regulacyjnych dotyczących zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym i gwarantowania depozytów (CMDI). Ponadto omawiano wnioski z działań instytucji nadzorczych w USA i 

BFG uczestniczy w dyskusjach dot. CMDICzytaj dalej….

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) na swojej stronie internetowej opublikował polskojęzyczną wersję wytycznych w sprawie testowania możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. Resolvability testing guidelines). Przedmiotowe wytyczne uzupełniają, opublikowane w 2022 r. wytyczne EBA/GL/2022/01 w sprawie poprawy możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla instytucji i organów ds. restrukturyzacji

Publikacja wytycznych w sprawie testowania możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacjiCzytaj dalej….

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
zaprasza do udziału w KONKURSIE

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego.
Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2023 roku, napisanych w języku polskim.
Autorom najlepszych prac w każdej kategorii zostaną przyznane następujące nagrody:

Konkurs BFGCzytaj dalej….

Podmioty objęte systemem gwarantowania prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi na niniejszej stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (w zakładce Dla instytucji finansowych – odpowiednio System wyliczania w bankach lub System wyliczania w kasach) wyjaśnieniami dotyczącymi wykazywania w systemach wyliczania dokumentu mObywatel, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 26 maja

Wyjaśnienia dot. wykazywania w systemach wyliczania dokumentu mObywatelCzytaj dalej….

W związku z wpływającą do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego korespondencją od klientów Getin Noble Bank S.A. zawierającą oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, Fundusz informuje, iż adresatem przesłanego oświadczenia o potrąceniu wierzytelności winien być Syndyk masy upadłości Getin Noble Bank S.A. w upadłości, którym jest Pan Marcin Kubiczek.

Jednocześnie Fundusz informuje, że zgodnie z art. 96

Komunikat dla klientów Getin Noble Bank S.A.Czytaj dalej….

Zapraszamy do lektury najnowszego  numeru pisma “Bezpieczny Bank”, 2 (91) 2023, podejmujący kilka aktualnych wyzwań stojących przed podmiotami rynku finansowego i jego regulatorami. Znajdą w nim Państwo m.in. artykuł szeroko ujmujący ryzyka w europejskim sektorze bankowym, z aktualną i bogatą ilustracją liczbową oraz wizualną. Umieściliśmy także opracowania traktujące o problematyce wskaźników referencyjnych

Nowy numer pisma “Bezpieczny Bank”Czytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny informuje, że w dniu 28 lipca 2023 roku została oddana do użytkowania nowa wersja kanału teletransmisji Portal BFG posiadającą funkcjonalność – dwuskładnikowego uwierzytelniania użytkownika (2FA).

Celem wdrożenia nowej wersji portalu jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa przekazywania danych do Funduszu.

W nowej wersji system będzie prosił użytkownika o dodatkowe uwierzytelnienie za pomocą drugiego

Uruchomienie dwuskładnikowego logowania na Portalu BFGCzytaj dalej….