Bankowy Fundusz Gwarancyjny uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem w Polsce w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia (w siedzibie Funduszu przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 w Warszawie) obsługa interesantów związana z gwarantowaniem depozytów, w tym przyjmowanie wniosków o wypłatę środków gwarantowanych.

Wnioski o 

ZAWIESZENIE OSOBISTEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W SIEDZIBIE BANKOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGOCzytaj dalej….

Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Tomaszewski został wybrany do Rady Wykonawczej Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI). Wyboru na trzyletnią kadencję, rozpoczynającą się 8 grudnia, dokonano podczas głosowania Walnego Zgromadzenia Członków przeprowadzonego w trybie zdalnym 9 listopada 2020 r.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów zostało utworzone w 2002 r. przy

Prezes Zarządu BFG Piotr Tomaszewski wybrany do Rady Wykonawczej IADICzytaj dalej….

Ukazał się 3 (80) 2020 numer pisma “Bezpieczny Bank”, zawierający dwa artykuły związane z 25-leciem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – pióra Tomasza Obala, członka Zarządu BFG, oraz prof. Jana Szambelańczyka, długoletniego członka Rady BFG.
Ponadto w numerze przedstawiamy artykuły poruszające interesujące zagadnienia: o funkcjonowaniu rynku obligacji podporządkowanych w Polsce oraz studium nt. publiczno-prawnych aspektów

Nowy numer pisma “Bezpieczny Bank”Czytaj dalej….

Rolę kuratora określają przepisy prawa bankowego. BFG na bieżąco realizuje zadania związane z przepływem informacji między Idea Bank a KNF oraz monitorowaniem sytuacji ekonomicznej banku. Kurator ma prawo do uczestniczenia w posiedzeniach organów banku oraz prawo do uzyskiwania wszelkich informacji niezbędnych do wykonywania swoich funkcji, ale nie zarządza bankiem ani nie doradza jego zarządowi.

Stanowisko BFG w odniesieniu do raportów bieżących Idea Banku S.A. z 3 września 2020 r.Czytaj dalej….

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
zaprasza do udziału w

KONKURSIE

na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu problematyki stabilności systemu finansowego

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów  prac licencjackich, magisterskich i doktorskich z powyższej tematyki, obronionych w 2020 roku, napisanych w języku polskim.

KONKURS BFGCzytaj dalej….

Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu BFG został członkiem Grupy Roboczej ds. Planowania Strategicznego (Strategic Planning Working Group, SPWG) Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers, IADI). Grupa ta będzie odpowiedzialna za wypracowanie rozwiązań, które umożliwią przeprowadzenie reformy w ramach stowarzyszenia.

Prezes Zarządu BFG członkiem Grupy Roboczej ds. Planowania Strategicznego IADICzytaj dalej….

Ukazał się 2 (79) 2020 numer pisma “Bezpieczny Bank”, wydany w języku angielskim, który  zawiera kilka aktualnych opracowań związanych z pandemią COVID-1, dotyczących bezpośrednio kwestii polityki pieniężnej w obliczu zakłóceń spowodowanych pandemią,  a także wpływu pandemii na funkcjonowanie gospodarki lub banków w Polsce i we Włoszech.
Ponadto w numerze przedstawiamy artykuły dotyczące polskiego

Nowy numer pisma “Bezpieczny Bank”Czytaj dalej….