Rozstrzygnięcie Konkursu BFG na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej obronionych w roku 2019.

Jury Konkursu w składzie: prof. Eugeniusz Gatnar (przewodniczący), prof. Leszek Dziawgo, dr Olga Szczepańska, dr Robert Jagiełło

Rozstrzygnięcie Konkursu BFGCzytaj dalej….

Mając na względzie ostatnie wydarzenia związane z pandemią COVID-19, oraz ich wpływ na sektor bankowy, rynki finansowe oraz gospodarkę, Bankowy Fundusz Gwarancyjny („Fundusz”), wraz z innymi instytucjami tworzącymi sieć bezpieczeństwa finansowego, podejmuje działania mające na celu niwelowanie negatywnych skutków zaistniałej sytuacji dla sektora bankowego.

Zgodnie z przepisami prawa wysokość minimalnych wymogów w zakresie

Komunikat BFG ws MRELCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem w Polsce w dniu 20 marca 2020 r. stanu epidemii do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia (w siedzibie Funduszu przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 w Warszawie) obsługa interesantów związana z gwarantowaniem depozytów, w tym przyjmowanie wniosków o wypłatę środków gwarantowanych.

Wnioski o 

Zawieszenie osobistej obsługi interesantów w siedzibie BFGCzytaj dalej….

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa oraz swoich pracowników wdraża tryb pracy zdalnej i jednocześnie zwraca się z prośbą o ograniczenie osobistego i listownego doręczania korespondencji do BFG.
Rekomendowanym sposobem doręczania korespondencji do BFG jest przesłanie korespondencji drogą e-mailową

Kontakt z Bankowym Funduszem GwarancyjnymCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny uprzejmie informuje, że w związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia (w siedzibie Funduszu przy ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4 w Warszawie) obsługa interesantów związana z gwarantowaniem depozytów, w tym przyjmowanie wniosków o wypłatę środków gwarantowanych.
Wnioski

Zawieszenie osobistej obsługi interesantów w siedzibie BFGCzytaj dalej….

Na posiedzeniu w dniu 9 marca 2020 r. Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku ze złożonymi rezygnacjami odwołała z dniem 10 marca 2020 r. Pana Mirosława Panka ze stanowiska Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz Pana Krzysztofa Brodę ze stanowiska Zastępcy Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jednocześnie Rada BFG powołała Pana Piotra

Zmiany w składzie Zarządu Bankowego Funduszu GwarancyjnegoCzytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2020 r.

W dniu 15 stycznia 2020 r. Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) wydał decyzję o rozpoczęciu przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego (PBS) z siedzibą w Sanoku. Ze względu na złą sytuację kapitałową PBS 17 stycznia 2020 r. Fundusz przejął

Przymusowa restrukturyzacja Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku – informacja rozszerzonaCzytaj dalej….