Należący do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Podmiot Zarządzający Aktywami S.A. wyemitował obligacje o wartości 4,7 mld zł oraz 240 mln EUR. Jest to największa emisja obligacji korporacyjnych w Polsce w 2023 r. Całość emisji przeprowadzonej w trybie private placement objął VeloBank S.A.

Emisja obligacji jest częścią procesu wydzielenia wybranych praw majątkowych z VeloBank S.A

Podmiot należący do BFG z największą emisją obligacji korporacyjnych w 2023Czytaj dalej….

Bankowy Fundusz Gwarancyjny był gospodarzem panelu „Bezpieczeństwo depozytów na krajowym i europejskim rynku finansowym”, zorganizowanego w ramach Kongresu Bankowości Detalicznej.

Spotkanie otworzył Prezes Zarządu Piotr Tomaszewski, przedstawiając wydarzenia w bankowości w USA i Szwajcarii w I połowie 2023 r., a także reakcje regulatorów i gwarantów depozytów. Omówił również koncepcje rozwoju systemów gwarantowania depozytów w USA

O bezpieczeństwie depozytów na Kongresie Bankowości DetalicznejCzytaj dalej….

Dagmara Wieczorek-Bartczak, członek zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, wystąpiła podczas otwarcia konferencji „Ubezpieczenia: Sprzedaż Innowacje Ryzyko”, organizowanej w ramach Europejskiego Kongresu Finansowego. W wystąpieniu poświęconym pracom nad dyrektywą IRR wskazała, że resolution to mechanizm bardzo potrzebny na rynku ubezpieczeniowym i będący dopełnieniem systemowych regulacji dla rynku finansowego. Podkreśliła, że przepisy dla rynku powinny

BFG o resolution w branży ubezpieczeń podczas konferencji Ubezpieczenia Sprzedaż Innowacje Ryzyko EKFCzytaj dalej….

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe prosimy o zapoznanie się z udostępnionymi na niniejszej stronie internetowej Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (w zakładce Dla instytucji finansowych –System wyliczania w kasach) wyjaśnieniami dotyczącymi wykazywania w systemach wyliczania rachunków powierniczych, na podstawie art. 37 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o ogólnoeuropejskim indywidualnym produkcie emerytalnym (Dz. U. poz

Wyjaśnienia dot. wykazywania przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe w systemach wyliczania rachunków powierniczychCzytaj dalej….

W dniach 4-5 września 2023 r. delegacja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego pod przewodnictwem Prezesa BFG uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielami instytucji gwarantujących depozyty zrzeszonych w IADI i EFDI. Dyskusje dotyczyły m.in. ram regulacyjnych dotyczących zarządzania kryzysowego w sektorze bankowym i gwarantowania depozytów (CMDI). Ponadto omawiano wnioski z działań instytucji nadzorczych w USA i 

BFG uczestniczy w dyskusjach dot. CMDICzytaj dalej….