W przypadku zmiany danych korespondencyjnych, prosimy o ich aktualizację zgodnie ze wzorem i wyjaśnieniami wskazanymi w załączonym poniżej pliku.