Poniżej opublikowano, w zestawie informacji do pobrania:

„Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do BFG danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania” (podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania (Dz. U. poz. 1642).

W sprawach dotyczących użytkowników Portalu SRG oraz „Szczegółowych informacji dotyczących przekazywania do BFG danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania”, prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

663-546-154, 22 58 30 946

Portal SRG (zmiany od 24.08.2024 r.)