Poniżej opublikowano, w zestawie informacji do pobrania: „Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do BFG danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania” (podstawa prawna: § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania (Dz. U. poz. 1642)).

W sprawach dotyczących użytkowników Portalu SRG BFG oraz „Szczegółowych informacji dotyczących przekazywania do BFG danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania” prosimy o kontakt pod numerami telefonów:

663-546-154, 22 58 30 946
669-237-354, 22 58 30 874