Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych

Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych

Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych w ruchu krajowym i zagranicznym oraz polis ubezpieczeniowych w podróży zagranicznej

Zakup usług utrzymania czystości na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zakup sprzętu komputerowego – 2 części

Wymiana drzwi przeciwpożarowych w części nadziemnej budynku

Zakup fabrycznie nowych samochodów osobowych w podziale na trzy części

Zawarcie umowy ramowej na doradztwo w zakresie obsługi umów Gwarancji Pokrycia Strat oraz innych umów wsparcia zawartych z beneficjentami