Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo – rekreacyjnych

Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych

Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów służbowych

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu budynku

Świadczenie usługi dostępu do serwisu informacyjnego Refinitiv dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Świadczenie usługi serwisu informacyjnego Bloomberg poprzez uzyskanie dostępu do platformy informacyjnej Bloomberg Professional