Modernizacja systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji pożaru w zakresie sterowania systemem kontroli dostępu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2019-2022

Dostawa papierowych bonów towarowych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Świadczenie usługi dostępu do serwisu informacyjnego Refinitiv dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zakup usług utrzymania czystości w budynku i na terenie zewnętrznym Bankowego Funduszu Gwarancyjnego