Zawarcie umowy ramowej na dokonywanie oszacowań na potrzeby przymusowej restrukturyzacji – 2 części

Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych w ruchu krajowym i zagranicznym oraz polis ubezpieczeniowych w podróży zagranicznej na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Świadczenie usług medycznych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zakup usług utrzymania czystości na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zaprojektowanie, wdrożenie, utrzymanie i rozwój Zintegrowanej Platformy Analitycznej klasy Business Intelligence wraz z dostawą oprogramowania i infrastruktury