Świadczenie usługi serwisu informacyjnego Bloomberg poprzez uzyskanie dostępu do platformy informacyjnej Bloomberg Professional

Przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2022 – 2025

Usługi wspierające proces wytwarzania i utrzymania systemów informatycznych – część nr 1 zamówienia

Sprzedaż energii elektrycznej dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Dostawa mebli biurowych

Rozbudowa infrastruktury sieciowej – 3 Części

Świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą telefonów komórkowych