Z dniem 25 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (tzw. RODO), które określa zasady przetwarzania danych osobowych  oraz prawa przysługujące osobom, których dotyczą przetwarzane dane osobowe. Jednocześnie weszła w życie nowa ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Nowe regulacje zastępują dotychczas stosowane przepisy w zakresie danych osobowych i zapewniają podmiotom danych nowe prawa.

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z gwarantowaniem depozytów

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych dla osób nadsyłających korespondencję do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych dla osób dzwoniących na infolinię Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych dla aplikujących o pracę

Inspektor Ochrony Danych