„Bezpieczny Bank” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku. Czasopismo wydawane jest wyłącznie w wersji elektronicznej,  posiada numer ISSN online  2544-7068.  Poprzednio, dla edycji papierowej, pismo posiadało sygnaturę ISSN-1429-2939.

Misją czasopisma jest popularyzacja wiedzy z zakresu stabilności polskiego i zagranicznych systemów finansowych, a w szczególności rozwiązań regulacyjnych i ich konsekwencji, systemów gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution) instytucji kredytowych, zachowań banków i ich klientów oraz oryginalnych wyników badań o funkcjonowaniu banków i systemów bankowych.

Artykuły publikowane w „Bezpiecznym Banku” są recenzowane.

Redakcja płaci wyłącznie za artykuły zamówione.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację naukową w czasopiśmie „Bezpieczny Bank” można otrzymać 20 punktów.

„Bezpieczny Bank” jest indeksowany w bazach: BazEkon, CEJSH, ICI Journal Master List.

Czasopismem kieruje Komitet Redakcyjny w składzie:

 • prof. Jan Szambelańczyk – redaktor naczelny
 • prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • prof. Ryszard Kokoszczyński
 • prof. Monika Marcinkowska
 • prof. Ewa Miklaszewska
 • prof. Krzysztof Opolski
 • dr Ewa Kulińska-Sadłocha
 • Artur Radomski
 • Ewa Teleżyńska – sekretarz redakcji

Radę Programowo-Naukową czasopisma tworzą:

 • Marek Dietl – przewodniczący
 • prof. Angel Berges Lobera
 • prof. Paola Bongini
 • prof. Santiago Carbo-Valverde
 • prof. Dariusz Filar
 • prof. Eugeniusz Gatnar
 • prof. Andrzej Gospodarowicz
 • prof. Marko Košak
 • prof. Anzhela Kuznetsova
 • prof. Edgar Löw
 • prof. Leszek Pawłowicz
 • Krzysztof Pietraszkiewicz
 • prof. Andrzej Sławiński
 • Zdzisław Sokal
 • prof. Rafał Sura
 • dr Olga Szczepańska