logo BFG logo BFG
logo bip

Gwarantujemy bezpieczeństwo
depozytów w bankach i SKOK-ach
do równowartości 100.000 euro w złotych

MENU

Strona główna Czasopismo „Bezpieczny Bank”
Publikacja: 6 października 2016

Czasopismo „Bezpieczny Bank”

„Bezpieczny Bank” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku. Czasopismo posiada numer ISSN 1429-2939.

Misją czasopisma jest popularyzacja wiedzy z zakresu stabilności polskiego i zagranicznych systemów finansowych, a w szczególności rozwiązań regulacyjnych i ich konsekwencji, systemów gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution) instytucji kredytowych, zachowań banków i ich klientów oraz oryginalnych wyników badań o funkcjonowaniu banków i systemów bankowych.

Artykuły publikowane w „Bezpiecznym Banku” są recenzowane. Autorom artykułów, które otrzymały pozytywną recenzję, przysługuje honorarium.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację naukową w czasopiśmie „Bezpieczny Bank” można otrzymać 13 punktów.

Czasopismem kieruje Komitet Redakcyjny w składzie:

 • prof. Jan Szambelańczyk – redaktor naczelny
 • prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska
 • prof. Ryszard Kokoszczyński
 • prof. Monika Marcinkowska
 • prof. Ewa Miklaszewska
 • prof. Jan K. Solarz
 • dr Ewa Kulińska-Sadłocha
 • Małgorzata Polak – sekretarz redakcji
 • Ewa Teleżyńska – sekretarz redakcji

Radę Programowo-Naukową czasopisma tworzą:

 • Piotr Nowak – przewodniczący
 • prof. Paola Bongini
 • prof. Santiago Carbo-Valverde
 • prof. Dariusz Filar
 • prof. Andrzej Gospodarowicz
 • prof. Leszek Pawłowicz
 • Krzysztof Pietraszkiewicz
 • dr Jerzy Pruski
Ostatnia aktualizacja: 9 listopada 2016