„Bezpieczny Bank” jest czasopismem naukowym wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny od 1997 roku. Czasopismo wydawane jest wyłącznie w wersji elektronicznej,  posiada numer ISSN online  2544-7068.  Poprzednio, dla edycji papierowej, pismo posiadało sygnaturę ISSN-1429-2939.

Misją czasopisma jest popularyzacja wiedzy z zakresu stabilności polskiego i zagranicznych systemów finansowych, a w szczególności rozwiązań regulacyjnych i ich konsekwencji, systemów gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (ang. resolution) instytucji kredytowych, zachowań banków i ich klientów oraz oryginalnych wyników badań o funkcjonowaniu banków i systemów bankowych.

Artykuły publikowane w „Bezpiecznym Banku” są recenzowane.

Artykuły przyjmujemy e-mailem na adres: redakcja@bfg.pl

Redakcja płaci wyłącznie za artykuły zamówione.

Na podstawie decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za publikację naukową w czasopiśmie „Bezpieczny Bank” można otrzymać 20 punktów.

„Bezpieczny Bank” jest indeksowany w bazach: BazEkon, CEJSH, ICI Journal Master List.

Czasopismo wydawane jest na licencji Creative Commons – CC BY NC 4.0 (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0)

Czasopismem kieruje Komitet Redakcyjny w składzie:

 • prof. Jan Szambelańczyk – redaktor naczelny (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
 • prof. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • prof. Ryszard Kokoszczyński (Uniwersytet Warszawski, NBP)
 • prof. Monika Marcinkowska (Uniwersytet Łódzki)
 • prof. Ewa Miklaszewska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
 • prof. Krzysztof Opolski (Uniwersytetu Warszawski)
 • dr Ewa Kulińska-Sadłocha (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne)
 • Artur Radomski (dyrektor Biura Zarządu BFG)
 • Ewa Teleżyńska – sekretarz redakcji

Radę Programowo-Naukową czasopisma tworzą:

 • Marek Dietl – przewodniczący (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, GPW w Warszawie)
 • prof. Angel Berges Lobera (Universidad Autonoma Madrid, Hiszpania)
 • prof. Paola Bongini (Uniwersytet Milano-Bicocca w Mediolanie, Włochy)
 • prof. Santiago Carbo-Valverde (Bangor University, Wielka Brytania)
 • prof. Eugeniusz Gatnar (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, NBP)
 • prof. Andrzej Gospodarowicz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
 • prof. Jacek Jastrzębski (Komisja Nadzoru Finansowego)
 • prof. Marko Košak (Uniwersytet w Ljubljanie, Słowenia)
 • prof. Anzhela Kuznetsova (Uniwersytet Bankowy w Kijowie, Ukraina)
 • prof. Edgar Löw (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Frankfurt nad Menem, Niemcy)
 • dr Kamil Mroczka (Uniwersytet Warszawski)
 • prof. Leszek Pawłowicz (Uniwersytet Gdański, Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańska Akademia Bankowa)
 • Krzysztof Pietraszkiewicz (Związek Banków Polskich)
 • prof. Andrzej Sławiński (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • dr Olga Szczepańska (Narodowy Bank Polski)