Wydzielenie praw majątkowych polega na przeniesieniu wybranych praw majątkowych podmiotu w restrukturyzacji do wyspecjalizowanego podmiotu utworzonego przez Fundusz.

Do podmiotu zarządzającego aktywami mogą zostać „sprzedane” w szczególności te prawa majątkowe, dla których wiarygodne ustalenie wartości w danej sytuacji jest trudne, lub które mają obniżoną jakość (tzw. aktywa toksyczne), a także wszystkie inne, których nagła jednorazowa sprzedaż mogła by mieć niekorzystny wpływ na rynek finansowy.

schemat wydzielenia praw majątkowych