Maciej Szczęsny jest Prezesem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od 22 maja 2024 r. Nadzoruje Departament Analiz i Wczesnego Ostrzegania, Departament Bezpieczeństwa, Departament Kadr, Departament Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń, Departament Prawny, Departament Skarbu, Biuro Audytu Wewnętrznego oraz Biuro Zarządu.

W okresie od 19 stycznia do 21 maja 2024 r. był Przewodniczącym Rady BFG.

Od ponad 20 lat związany jest z sektorem bankowym. Pracę rozpoczynał w 1997 roku w BRE Corporate Finance gdzie jako konsultant brał udział w zespołach zajmujących się projektami fuzji i przejęć, prywatyzacji oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. W roku 2000 rozpoczął prace w polskim biurze maklerskim ABN AMRO jako młodszy analityk bankowy na Europę Centralną, Turcję i Afrykę Południową. W 2003 roku został przeniesiony do biura ABN AMRO w Londynie na stanowisko młodszego analityka banków iberyjskich.

Od 2004 roku pracował jako analityk sektora bankowego w Morgan Stanley w Londynie gdzie zajmował się przygotowywaniem raportów analitycznych dla banków w Turcji, Europie Centralnej, Austrii, Grecji, Afryce Południowej i Kazachstanie.

W roku 2007 objął funkcję szefa zespołu sektora bankowego na rynki wschodzące EMEA w Lehman Brothers w Londynie gdzie stworzył od podstaw produkt analityczny dla klientów instytucjonalnych. Po bankructwie Lehman Brothers kontynuował swoją pracę w Nomura International, która przejęła europejski zespół upadłego banku. W 2011 roku przeszedł na szefa zespołu analityków sektora bankowego EMEA w Bank of America Merrill Lynch w Londynie. Kierowany przez niego zespół zdobył czołową pozycję w rankingu Institutional Investors.

W 2014 roku rozpoczął pracę w funduszu inwestycyjnym Pioneer Investments w Londynie jako Dyrektor Departamentu Analiz odpowiedzialny za sektor spółek finansowych na globalne rynki wschodzące. Po przejęciu funduszu przez Amundi Asset Management kontynuował swoją rolę do roku 2022.

Ukończył studia na kierunku Finanse i Bankowość w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał również licencję Chartered Financial Analyst (CFA) przyznawaną przez amerykańskie stowarzyszenie CFA Institute.