Przeglądy i konserwacje oraz usuwanie nieprawidłowości urządzeń i systemów ochrony ppoż. w latach 2024-2025

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu i serwisu specjalnych pojemników sanitarnych

Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Zapytanie ofertowe na realizację serwisu urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w siedzibie BFG (serwis nr. 2)

Zapytanie ofertowe na realizację serwisu urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w siedzibie BFG (serwis nr. 1)

Zapytanie ofertowe na realizację przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w siedzibie BFG

Opracowanie projektu wykonawczego wymiany drzwi przeciwpożarowych i montażu systemu odcięć ogniowych w budynku BFG

Wykonanie ekspertyzy w zakresie koncepcji wdrożenia, rozwoju, optymalizacji i efektywności wykorzystania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego w BFG

Modernizacja zasilania wybranych urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej w budynku BFG

Zapytanie ofertowe na opracowanie SCENARIUSZA POŻAROWEGO dla budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie

Zapytanie ofertowe na realizację przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w siedzibie BFG