Opracowanie projektu wykonawczego wymiany drzwi przeciwpożarowych i montażu systemu odcięć ogniowych w budynku BFG

Wykonanie ekspertyzy w zakresie koncepcji wdrożenia, rozwoju, optymalizacji i efektywności wykorzystania systemów bezpieczeństwa teleinformatycznego w BFG

Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów biurowych

Sukcesywna sprzedaż i dostawa materiałów biurowych – postępowanie unieważnione

Wykonanie dokumentacji projektowej aranżacji siedmiu pomieszczeń w budynku Biura Zamawiającego

Modernizacja zasilania wybranych urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej w budynku BFG

Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu i serwisu specjalnych pojemników sanitarnych do neutralizacji tamponów i podpasek

Zapytanie ofertowe na opracowanie SCENARIUSZA POŻAROWEGO dla budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie

Zapytanie ofertowe na realizację przeglądów i konserwacji oraz usuwanie awarii urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w siedzibie BFG