Przedmiot zamówienia: Usługa polegająca na zapewnieniu dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników i ich osób towarzyszących zgłoszonych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Termin składania ofert do dnia 20 listopada 2019 r. do godziny 11:00.