Mirosław Panek, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Krzysztof Broda, Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Tomasz Obal, Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Sławomir Stawczyk, Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego