Maciej Szczęsny Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Tomasz Obal Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Krzysztof Budzich Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego