Piotr Tomaszewski, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Sławomir Stawczyk, Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Tomasz Obal, Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego