Mirosław Panek, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Krzysztof Broda, Zastępca Prezesa Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Adrian Markiewicz, Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Tomasz Obal, Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Sławomir Stawczyk, Członek Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego