Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą aparatów telefonii komórkowej

Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!
Termin składania ofert: do dnia 13 lipca 2020 r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert odbędzie się z możliwością uczestniczenia poprzez transmisję on-line.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej (papierowej) albo formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny do szyfrowania oferty elektronicznej znajdują się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=2673aef5-dced-4585-9ca7-a58abeb0411c

Sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia 13 lipca 2020 r. o godzinie 13:00.

Poniżej link to transmisji on-line sesji otwarcia ofert w aplikacji Zoom (możliwość dołączenia do spotkania od godziny 12:50):

https://zoom.us/j/94229183980?pwd=YVRneTgzbDd5ejhkbFZGQVE5RXJRUT09

ID spotkania: 942 2918 3980

Hasło : 366140

Połączenie telefoniczne do spotkania:

+48223987356,,94229183980# Poland

+48223065342,,94229183980# Poland