Międzynarodowe Stowarzyszenie Gwarantów Depozytów (International Association of Deposit Insurers – IADI) zostało utworzone w 2002 r. przy Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei. Jest to niezależna organizacja skupiająca instytucje gwarantowania depozytów z całego świata.

Podstawowym celem IADI jest wzmacnianie stabilności systemów finansowych. IADI promuje współpracę międzynarodową w dziedzinie gwarantowania depozytów. IADI wypracowuje międzynarodowe standardy służące poprawie efektywności systemów gwarantowania depozytów przy uwzględnieniu zróżnicowania krajowych systemów gwarantowania depozytów.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny został oficjalnie przyjęty w poczet członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Gwarantów Depozytów w 2008 r.

Aktualna lista członków znajduje się na stronie IADI.