Biuro Zarządu
Dyrektor Artur Radomski

Departament Gwarantowania Depozytów
Dyrektor Urszula Pachocka

Departament Przymusowej Restrukturyzacji
Dyrektor Krzysztof Lebiediew

Departament Planowania Przymusowej Restrukturyzacji
Dyrektor Grzegorz Owczarek

Departament Analiz i Wczesnego Ostrzegania
Dyrektor Marek Jarzębski

Departament Monitorowania Wsparcia i Dochodzenia Roszczeń
Dyrektor Barbara Teisseyre

Departament Skarbu
Dyrektor Robert Maciejewski

Departament Prawny
Dyrektor Mariusz Wojtacha

Departament Rachunkowości
Dyrektor Wojciech Więcław

Departament Projektów Systemu Finansowego
Dyrektor Iwona Szczęsna

Departament Kadr
Dyrektor Justyna Sadowska

Departament Informatyki
Dyrektor Tomasz Olszewski

Departament Administracji i Zamówień
Dyrektor Lesław Fik

Departament Bezpieczeństwa
Dyrektor Janusz Okrutnik

Biuro Audytu Wewnętrznego
Dyrektor Paweł Pruszkowski

Biuro Ryzyka i Zgodności
Dyrektor Agnieszka Kozłowska