W dniu 23 lutego 2024 r. w Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania  (Dz. U. poz. 250). Zmiany wprowadzone ww. rozporządzeniem wejdą w życie 24 sierpnia 2024 r.

System wyliczania w bankach (zmiany od 24.08.2024 r.)

System wyliczania w kasach (zmiany od 24.08.2024 r.)

Portal SRG (zmiany od 24.08.2024 r.)