Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego położonego przy ul. ks. I.J. Skorupki 4 w Warszawie.

Oferty należy złożyć do dnia 16 czerwca 2020 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert odbędzie się z możliwością uczestniczenia poprzez transmisję on-line.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej (papierowej) albo formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny do szyfrowania oferty elektronicznej znajdują się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=4882c06d-e75c-4db4-8935-f89c256fe611

UWAGA ! Zmiana terminu składnia ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 24 czerwca 2020 r. do godziny 11:00.

Sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia 24 czerwca 2020 r. o godzinie 13:00.

Poniżej link to transmisji on-line sesji otwarcia ofert w aplikacji Zoom (możliwość dołączenia do spotkania od godziny 12:50):

https://zoom.us/j/95839209177?pwd=TGJ5eHVLRHd2cFZWOVMvaVlYbkFsZz09

ID spotkania: 958 3920 9177

Hasło: 138195

Połączenie telofoniczne do spotkania:

+48223987356,,95839209177# Poland

+48223073488,,95839209177# Poland