Wsparcie przymusowej restrukturyzacji banków może być finansowane z funduszu przymusowej restrukturyzacji banków. Fundusz ten zasilany jest składkami wnoszonymi raz w roku przez banki, oddziały banków zagranicznych i firmy inwestycyjne.

Docelowo do dnia 31 grudnia 2030 r. na funduszu powinny zostać zgromadzone środki w wysokości odpowiadającej 1,2% kwoty środków gwarantowanych w bankach, oddziałach banków zagranicznych oraz firmach inwestycyjnych.

Wyznaczanie składek

Wnoszenie składek

Składki nadzwyczajne