Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego w celu zawarcia umowy ramowej.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowych usług wspierających proces wytwarzania oprogramowania w projektach budowy, rozbudowy i utrzymania systemów informatycznych i polega na zapewnieniu przez Wykonawcę specjalistów z branży IT.

UWAGA ! Zmiana terminu składnia ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 14 lipca 2020 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu z możliwością uczestniczenia poprzez transmisję on-line.

Zamawiający wymaga złożenia ofert w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny do szyfrowania oferty elektronicznej znajdują się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=797f2721-b41f-456f-a5b8-c9b14fae5ecc

Sesja otwarcia ofert rozpocznie się o godzinie 13:00 w dniu 14 lipca 2020 r.

Poniżej link to transmisji on-line sesji otwarcia ofert w aplikacji Zoom (możliwość dołączenia do spotkania od godziny 12:50):

https://zoom.us/j/94586429227?pwd=U0YxUlQwR0RuRWFiMjdYcnlVYXVxQT09

ID spotkania : 945 8642 9227

Hasło: 241601

Połączenie telefoniczne do spotkania:

+48223987356,,94586429227# Poland

+48223065342,,94586429227# Poland


Sesja otwarcia ofert dodatkowych rozpocznie się dnia 2 października 2020 r. o godzinie 13:00.

Poniżej link to transmisji on-line sesji otwarcia ofert dodatkowych w aplikacji Zoom:

https://zoom.us/j/99551286090?pwd=U3hGZWR2TEhBMVJTUzFOYU15dE1Wdz09

ID spotkania: 995 5128 6090

Hasło: 359098

Połączenie telefoniczne do spotkania:

+48223065342,,99551286090# Poland

+48223073488,,99551286090# Poland