Przedmiot zamówienia: świadczenie usługi serwisu informacyjnego Bloomberg poprzez uzyskanie dostępu do platformy informacyjnej Bloomberg Professional.