Tomasz Obal - zdjęcie

Tomasz Obal jest członkiem zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od 27 kwietnia 2015 r. Nadzoruje Departament Gwarantowania Depozytów, Departament Skarbu, Departament Informatyki oraz Departament Administracji i Zamówień.

W Bankowym Funduszu Gwarancyjnym pracuje od 1995 r. W latach 2004-2005 w Pekao SA zajmował się analizą pozycji banku na tle sektora bankowego. W 2005 r. powrócił do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego i objął stanowisko dyrektora Departamentu Gwarantowania Depozytów.

Tomasz Obal jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego i doktorem nauk ekonomicznych.