Leszek Skiba (przewodniczący) – przedstawiciel Ministra Finansów

Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Patryk Łoszewski – przedstawiciel Ministra Finansów

Piotr Pawliczak – przedstawiciel Ministra Finansów

Olga Szczepańska – przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Martyna Wojciechowska – przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego

e-mail: sekretariat.rady@bfg.pl