Maciej Szczęsny – przedstawiciel Ministra Finansów (Przewodniczący Rady)

Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

Karol Czarnecki – przedstawiciel Ministra Finansów

Krzysztof Budzich – przedstawiciel Ministra Finansów

Olga Szczepańska – przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego

Witold Grostal – przedstawiciel Prezesa Narodowego Banku Polskiego

e-mail: sekretariat.rady@bfg.pl