W dniu 7 października 2016 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania (poz. 1642).

Uprzejmie wyjaśniamy, że zamieszczone na stronie Funduszu a skierowane do banków materiały pomocnicze mają jedynie charakter informacyjny, gdyż Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest upoważniony do dokonywania wiążącej wykładni prawa.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o BFG, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 2253)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania

Dane kontaktowe

Tomasz Olszewski
Dyrektor Departamentu Informatyki
tel. 22 583  08 86

Urszula Pachocka
Dyrektor Departamentu Gwarantowania Depozytów
tel. 22 583 09 54