Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Oferty należy złożyć do dnia 6 listopada 2020 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się z możliwością uczestniczenia poprzez transmisję on-line.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej (papierowej) albo formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny do szyfrowania oferty elektronicznej znajdują się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=5a72fa4b-adb0-411b-bc08-e4a63f945135

Sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia 6 listopada 2020 r. (piątek) o godzinie 11:00.

Poniżej link to transmisji on-line sesji otwarcia ofert dodatkowych w aplikacji Zoom:

https://zoom.us/j/98690244207?pwd=SXNOdjMxVVVuaXAzRUhaRzNpMFY4QT09

ID spotkania: 986 9024 4207

Hasło: 054875

Połączenie telefoniczne do spotkania:

+48223065342,,98690244207# Poland

+48223073488,,98690244207# Poland