Krzysztof Budzich jest członkiem Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego od 22 maja 2024 r. Nadzoruje Departament Planowania Przymusowej Restrukturyzacji, Departament Projektów Systemu Finansowego oraz Departament Przymusowej Restrukturyzacji.

Od 2002 r. związany z administracją publiczną, początkowo w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a od 2007 r. w Ministerstwie Finansów, gdzie m.in. pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego. Był odpowiedzialny za legislację rynku finansowego, przede wszystkim w zakresie sieci bezpieczeństwa finansowego i zarządzania kryzysowego. Nadzorował prace legislacyjne dotyczące regulacji w prawie krajowym i w prawie UE w kwestii gwarantowania depozytów, przymusowej restrukturyzacji banków, nadzoru makroostrożnościowego i zarządzania kryzysowego w systemie finansowym.

W zakresie jego obowiązków znalazła się także  tematyka nowych technologii w usługach finansowych. Nadzorował prace legislacyjne dotyczące rynku usług płatniczych, pieniądza elektronicznego i kryptoaktywów.

W latach 2019 – 2023 Członek Komisji Nadzoru Finansowego – przedstawiciel Ministra Finansów.

W latach 2020 -2021 i 2022 – 2024 Przedstawiciel Ministra Finansów w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Krzysztof Budzich jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, ukończył także studia podyplomowe na SGH z zakresu prawa spółek oraz zarządzania ryzykiem w instytucjach finansowych.