Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym (bez możliwości prowadzenia negocjacji), zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest wymiana drzwi przeciwpożarowych w części nadziemnej budynku.

Zamawiający wymaga złożenia oferty w formie elektronicznej poprzez Platformę e -Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/pl/ – szczegóły w SWZ.

Link do postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-004b771f-119c-11ee-9aa3-96d3b4440790