Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania serwerowego wraz z usługą wsparcia oraz przedłużenie usługi wsparcia dla posiadanego oprogramowania –  2 części

Oferty należy złożyć do dnia 27 stycznia 2021 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi  za pomocą funkcjonalności Deszyfrowanie dostępnej na miniPortalu z możliwością uczestniczenia poprzez transmisję on-line.

Zamawiający wymaga złożenia ofert w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/f89df6b9-8e6c-407c-bee1-c31542672556

Sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia 27 stycznia 2021 r. (środa) o godzinie 12:00.

Poniżej link to transmisji on-line sesji otwarcia ofert w aplikacji Zoom:

https://zoom.us/j/98656832957?pwd=ZkhodzlCTUY4UUlRaVJ4VXYzK0l5QT09

ID spotkania: 986 5683 2957

Hasło: 224190

Połączenie telefoniczne do spotkania:

+48223073488,,98656832957#,,,,*224190# Poland

+48223987356,,98656832957#,,,,*224190# Poland