BFG rozpoczyna przymusową restrukturyzację BS w Przemkowie; zostanie on przejęty przez SGB-Bank S.A.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ze względu na bardzo złą sytuację kapitałową Banku Spółdzielczego w Przemkowie w dniu 30 kwietnia 2020 r. rozpoczął jego przymusową restrukturyzację z wykorzystaniem instrumentu przymusowej restrukturyzacji w formie przejęcia przedsiębiorstwa BS w Przemkowie.

W dniu 2 maja 2020 r. przedsiębiorstwo Banku Spółdzielczego w Przemkowie i jego zobowiązania, z  wyłączeniami wskazanymi w decyzji Funduszu, zostają przejęte przez SGB-Bank S.A. z siedzibą w Poznaniu, do którego zostaną przeniesione m.in. środki klientów w pełnej wysokości.

Wszystkie depozyty klientów są bezpieczne. Bankowość elektroniczna i karty działają nieprzerwanie na dotychczasowych zasadach. Od poniedziałku 4 maja 2020 r. Bank stanie się Oddziałem SGB-Bank S.A., a klienci będą obsługiwani w Oddziale SGB-Bank S.A. w Przemkowie i wszystkich filiach w dotychczasowych godzinach pracy placówek.

Klienci Banku Spółdzielczego w Przemkowie nie muszą w związku z przymusową restrukturyzacją podejmować żadnych działań. Ich środki zostaną automatycznie i w całości przeniesione do SGB-Bank S.A. Numery kont się nie zmieniają, karty zachowują ważność, system logowania pozostaje ten sam.

Bank Spółdzielczy w Przemkowie posiada ok. 111 mln zł aktywów, wobec ponad 20 mld aktywów SGB-Banku S.A. Oszacowanie wartości aktywów i pasywów Banku Spółdzielczego w Przemkowie przygotowane przez firmę Deloitte Advisory Sp. z o.o. sp. k, przedstawiające sytuację finansową Banku Spółdzielczego w Przemkowie z okresu przed pojawieniem się koronawirusa, wykazało, że poziom kapitałów własnych Banku był głęboko ujemny, co jednoznacznie wskazuje na zagrożenie Banku upadłością. Bank nie miał również szans na samodzielną sanację, a Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała BFG o tym, że brak jest przesłanek wskazujących, że możliwe działania nadzorcze lub działania Banku Spółdzielczego w Przemkowie pozwolą we właściwym czasie usunąć zagrożenie upadłością.

W ocenie BFG i KNF przymusowa restrukturyzacja Banku Spółdzielczego w Przemkowie pozwala uniknąć upadłości i związanych z nią potencjalnych negatywnych skutków dla klientów BS w Przemkowie. Jednocześnie, zgodnie z opinią Komisji Nadzoru Finansowego, przejęcie Banku Spółdzielczego w Przemkowie przez SGB-Bank S.A. nie wpłynie na stabilność jego działalności i tym samym na bezpieczeństwo depozytów ulokowanych w banku.

Wszystkie kredyty udzielone przez BS w Przemkowie zostaną przeniesione do SGB Bank S.A., który przejmuje też wszystkie zobowiązania BS w Przemkowie, z wyłączeniami wskazanymi w decyzji Funduszu, oraz z wyłączeniem zobowiązań podporządkowanych, a także udziałów, które są umorzone. Transakcję wspierają finansowo Spółdzielczy System Ochrony SGB oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Działania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego prowadzone są we współpracy z pozostałymi członkami sieci bezpieczeństwa finansowego kraju – Narodowym Bankiem Polskim, Ministerstwem Finansów oraz Komisją Nadzoru Finansowego.

Kontakt: Bank Spółdzielczy w Przemkowie w restrukturyzacji.