Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu serwerów kasetowych wraz z usługą dostawy oraz zakup systemu pamięci masowej wraz z usługą dostawy, wdrożenia, konfiguracji i wykonania dokumentacji na potrzeby BFG – 2 części.

Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Termin składania ofert: do dnia 14 września 2020 r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu z możliwością uczestniczenia poprzez transmisję on-line.

Zamawiający wymaga złożenia ofert w formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny do szyfrowania oferty elektronicznej znajdują się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=fea38d00-3523-4a4c-9e23-d371d851aad6

 

Sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia 14 września 2020 r. o godzinie 13:00.

Poniżej link to transmisji on-line sesji otwarcia ofert w aplikacji Zoom

https://zoom.us/j/91923085611?pwd=cVhteDd6dGJIL1ViNnVUS3BQMitKUT09

ID spotkania: 919 2308 5611

Hasło : 863010

Połączenie telefoniczne do spotkania:

+48223065342,,91923085611# Poland

+48223073488,,91923085611# Poland