Polityka prywatności Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Polityka skierowana jest do użytkowników strony internetowej www.bfg.pl  („Serwis”). W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników Serwisu, które są gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje każdorazowo, gdy korzystasz ze strony Serwisu. Jeśli się z nią nie zgadzasz, opuść stronę Serwisu.

Zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.)  informujemy, że podczas korzystania z serwisu internetowego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego „BFG” jest stosowana technologia  cookies.

 

Do czego używamy plików cookies?

BFG używa plików cookies do:

  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  2. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość.

 

Jakie dane zbieramy?

Zbieramy dane o  aktywności użytkowników na stronach internetowych Serwisu wraz z informacją o adresie IP przeglądarki, z której korzysta użytkownik.

Pliki cookies nie pozwalają na personalną identyfikację użytkownika. W ramach odwiedzin na stronie Serwisu w plikach cookies nie zbieramy danych identyfikujących użytkownika takich jak imię nazwisko, adres email, ani np. ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe.

 

Bezpieczeństwo danych

Stosujemy środki technologiczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Stosowane będą m.in. certyfikaty SSL (Secure Socket Layer). Twoje dane są również gromadzone i przechowywane na zabezpieczonym serwerze.

 

Odwołania do innych stron internetowych niż strona bfg.pl

Nie odpowiadamy za zasady ochrony prywatności  właścicieli innych stron niż bfg.pl, do których linki znajdują się na stronie Serwisu. Prosimy użytkowników o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich.

Strona internetowa BFG używa plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w Polityce plików cookies

 

Zmiany w polityce ochrony prywatności strony internetowej BFG

Na zmiany w Polityce prywatności strony internetowej może wpłynąć rozwój technologii lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych.
O wszelkich zmianach dowiesz się na naszych stronach internetowych.

 

Uwaga:

Tylko stałe aktualizowanie oprogramowania oraz wsparcie producenta dla systemu operacyjnego daje zwiększone bezpieczeństwo – dlatego zalecamy korzystanie z systemów operacyjnych, które mają pełne wsparcie techniczne producenta oraz robienie aktualizacji do nowszych wersji Windows lub zamianę na inny, możliwy do regularnej aktualizacji system.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 02-546 Warszawa.

Inspektor Ochrony Danych

W Bankowym Funduszu Gwarancyjnym powołany został Inspektor Ochrony Danych, adres: Inspektor Ochrony Danych, adres: ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 02-546 Warszawa, adres e-mail: iod@bfg.pl.