Przedmiot zamówienia: Zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych w ruchu krajowym i zagranicznym na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

UWAGA, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT!
Termin składania ofert do dnia 2 sierpnia 2019 r. do godziny 11:00.