Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi dostępu do serwisu informacyjnego Refinitiv dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego