Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym (bez przeprowadzenia negocjacji), zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest zakup usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych, kolejowych w ruchu krajowym i zagranicznym oraz polis ubezpieczeniowych w podróży zagranicznej.

Link do strony internetowej prowadzonego postępowania na Platformie e-Zamówienia:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-82a9df78-636d-11ee-a60c-9ec5599dddc1