Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji pożaru w zakresie sterowania systemem kontroli dostępu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Termin składania ofert do dnia 5 grudnia 2019 r. do godziny 11:00.