Przedmiot zamówienia: Modernizacja systemu kontroli dostępu oraz systemu sygnalizacji pożaru w zakresie sterowania systemem kontroli dostępu w budynku Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 9 grudnia 2019 r. do godziny 11:00.