Informacje dla deponentów BS w Grębowie

Informacje dla deponentów SKOK “Wybrzeże”

Informacje dla deponentów SKOK “Nike”

Informacje dla deponentów Twojej SKOK

Informacje dla deponentów Wielkopolskiej SKOK

Informacje dla deponentów BS w Nadarzynie

Informacje dla deponentów SKOK “Skarbiec”

Informacje dla deponentów SKOK “Arka”

Informacje dla deponentów SKOK “Jowisz”

Informacje dla deponentów SKOK “Polska”

Informacje dla deponentów SKOK Kujawiak

Informacje dla deponentów Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa

Informacje dla deponentów SKOK w Wołominie

Informacje dla deponentów SKOK Wspólnota

Daty  upływu okresu przedawnienia roszczeń deponentów wobec BFG z tytułu wypłaty środków gwarantowanych:

SKOK Wspólnota – 31 grudnia 2019 r. (roszczenia uległy przedawnieniu, z wyjątkiem tych, co do których nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 k.c.)

SKOK w Wołominie – 31 grudnia 2019 r. (roszczenia uległy przedawnieniu, z wyjątkiem tych, co do których nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 k.c.)

Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa – 31 grudnia 2020 r. (roszczenia uległy przedawnieniu, z wyjątkiem tych, co do których nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 k.c.)

SKOK Kujawiak – 31 grudnia 2021 r. (roszczenia uległy przedawnieniu, z wyjątkiem tych, co do których nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 k.c.)

SKOK „Polska” – 31 grudnia 2021 r. (roszczenia uległy przedawnieniu, z wyjątkiem tych, co do których nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 k.c.)

SKOK „Jowisz” – 31 grudnia 2021 r. (roszczenia uległy przedawnieniu, z wyjątkiem tych, co do których nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 k.c.)

SKOK „Arka” – 31 grudnia 2021 r. (roszczenia uległy przedawnieniu, z wyjątkiem tych, co do których nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 k.c.)

SKOK „Skarbiec” – 31 grudnia 2021 r. (roszczenia uległy przedawnieniu, z wyjątkiem tych, co do których nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 k.c.)

Bank Spółdzielczy w Nadarzynie – 31 grudnia 2021 r. (roszczenia uległy przedawnieniu, z wyjątkiem tych, co do których nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 k.c.)

Wielkopolska SKOK – 2 stycznia 2023 r. (roszczenia uległy przedawnieniu, z wyjątkiem tych, co do których nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 k.c.)

Twoja SKOK – 2 stycznia 2023 r. (roszczenia uległy przedawnieniu, z wyjątkiem tych, co do których nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 k.c.)

SKOK „Nike” – 2 stycznia 2023 r. (roszczenia uległy przedawnieniu, z wyjątkiem tych, co do których nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 k.c.)

SKOK „Wybrzeże” – 2 stycznia 2023 r. (roszczenia uległy przedawnieniu, z wyjątkiem tych, co do których nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia zgodnie z art. 123 § 1 k.c.)

BS w Grębowie – 31 grudnia 2024 r.