Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług ochrony osób mienia polegających na bezpośredniej ochronie obiektu Zamawiającego oraz monitorowaniu funkcjonowania systemów zabezpieczeń technicznych i przeciwpożarowych zainstalowanych w obiekcie.

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT: do dnia 17 lutego 2020 r. do godziny 11:00.

UWAGA! NOWY FORMULARZ OFERTY !