Uprzejmie wyjaśniamy, że zamieszczone na stronie Funduszu, a skierowane do kas materiały pomocnicze mają jedynie charakter informacyjny, gdyż Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie jest upoważniony do dokonywania wiążącej wykładni prawa.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania

Dane kontaktowe

Tomasz Olszewski
Dyrektor Departamentu Informatyki
tel. 22 583 0886

Urszula Pachocka
Dyrektor Departamentu Gwarantowania Depozytów
tel. 22 583 09 54