Reasekuracja na polskim rynku ubezpieczeń w 2021 i 2022 roku

Jednostki samorządu terytorialnego (JST) i podmioty lecznicze – rynek ubezpieczeń

Zakłady ubezpieczeń w Polsce i Europie – narzędzia wczesnej interwencji i upadłości

Informacja na temat linii biznesowych ubezpieczeń ze sprawozdań SFCR za rok 2022

Polski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Obligacje kapitałowe (CoCos – Contingent Convertibles) jako narzędzie absorpcji strat ubezpieczycieli