Kontrole danych realizowane są zarówno w siedzibie Funduszu, jak i w podmiotach objętych systemem gwarantowania:

  • w toku kontroli w Funduszu dokonywana jest ocena poprawności i kompletności danych, przekazywanych na żądanie BFG, niezbędnych do identyfikacji deponentów oraz należnych im środków gwarantowanych,
  • w podmiotach objętych systemem gwarantowania kontrola obejmuje sprawdzenie poprawności danych zawartych w systemach wyliczania na podstawie dokumentów źródłowych oraz poprawności stosowania przez nie definicji deponenta i środków gwarantowanych, określonych w ustawie o BFG.

Kontrola w podmiotach objętych systemem gwarantowania przeprowadzana jest przez zespół kontrolny, działający na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

Szczegółowe informacje dotyczące systemu wyliczania zamieszczono w: