Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych dla Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Termin składania ofert: do dnia 21 lutego 2020 r. do godziny 12:00.

UWAGA! NOWY FORMULARZ OFERTY !