Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia technicznego producenta na oprogramowanie VMware vSphere

Oferty należy złożyć do dnia 10 grudnia 2020 r. do godziny 10:00.

Otwarcie ofert odbędzie się z możliwością uczestniczenia poprzez transmisję on-line.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej (papierowej) albo formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny do szyfrowania oferty elektronicznej znajdują się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/PodgladPostepowania.aspx?Id=9dcead32-b2e9-44c3-8daf-a60326b4b9a5

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć do dnia 14 grudnia 2020 r. do godziny 10:00.

Sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia 14 grudnia 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 11:00.

Poniżej link to transmisji on-line sesji otwarcia ofert w aplikacji Zoom:

https://zoom.us/j/94657604892?pwd=RkovOWFtRXpYeFJ4WVBxWFRiZ21yZz09

ID spotkania: 946 5760 4892

Hasło: 479388

Połączenie telefoniczne do spotkania:

+48223065342,,94657604892# Poland

+48223073488,,94657604892# Poland