Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 305 pkt 1 w związku z art. 214 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi serwisu informacyjnego Bloomberg poprzez uzyskanie dostępu do platformy informacyjnej Bloomberg Professional.