Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez uprawniony podmiot badania sprawozdań finansowych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego za lata 2019-2022

UWAGA ! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !

Termin składania ofert został przedłużony do dnia 27 listopada 2019 r. do godziny 11:00.