Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego papierowych bonów towarowych.

Termin składania ofert do dnia 8 listopada 2019 r. do godziny 11:00.