Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych oraz peryferii komputerowych na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Uwaga! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert!

Oferty należy złożyć do dnia 30 września 2020 r. do godziny 11:00.

Otwarcie ofert odbędzie się z możliwością uczestniczenia poprzez transmisję on-line.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie pisemnej (papierowej) albo formie elektronicznej z wykorzystaniem miniPortalu i ePUAP – szczegóły w SIWZ.

Identyfikator postępowania oraz klucz publiczny do szyfrowania oferty elektronicznej znajdują się w linku do postępowania opublikowanego na miniPortalu:

https://miniportal.uzp.gov.pl/SzczegolyPostepowania.aspx?Id=3c11c582-257b-485a-b388-2b1d36578e19

UWAGA! NOWY FORMULARZ TECHNICZNY !

Sesja otwarcia ofert rozpocznie się dnia 30 września 2020 r. o godzinie 12:00.

Poniżej link to transmisji on-line sesji otwarcia ofert w aplikacji Zoom:

https://zoom.us/j/91228212529?pwd=aVc3bEJYSEJhWDhicXNOU3h1V1kzZz09

ID spotkania: 912 2821 2529

Hasło : 834092

Połączenie telefoniczne do spotkania:

+48223987356,,91228212529# Poland

+48223065342,,91228212529# Poland