Zapytanie ofertowe na realizację w okresie od 01.02.2022r. do 31.12.2023r. przeglądów i konserwacji oraz usuwanie nieprawidłowości w zakresie urządzeń i systemów ochrony przeciwpożarowej zainstalowanych w siedzibie BFG przy ul. ks. I. J. Skorupki 4 w Warszawie
(serwis nr. 2).

Termin składania ofert: 14 stycznia 2022 r. godz. 15.30.